Thomas1900

1064.6
ELO - Points
15
Games
49.96
AVG
120
100+
8
140+
0
180

Games

Date Spieler 1 Spieler 2 Result Stats
13.07.2023 Thomas1900 (8,6) Gregor (-8,6) 8 : 5
11.07.2023 Thomas1900 (6,6) Cathy (-6,6) 6 : 0
01.07.2023 Thomas1900 (+-1,4) Mark (+-1,4) 5 : 5
16.06.2023 Triple Twenti (-9,8) Thomas1900 (9,8) 0 : 8
16.06.2023 Thomas1900 (-11,3) Frank F (11,3) 6 : 8
15.06.2023 Frank F (-9,5) Thomas1900 (9,5) 2 : 6
01.06.2023 Wizzy (-6,4) Thomas1900 (6,4) 1 : 8
01.06.2023 Thomas1900 (10,3) Uwe04 (-10,3) 6 : 0
01.06.2023 Thomas1900 (-11,0) Roderer (11,0) 4 : 6
14.05.2023 Thomas1900 (+-0,8) Monchi180 (+-0,8) 5 : 5
12.05.2023 Juli46 (-9,1) Thomas1900 (9,1) 4 : 6
07.05.2023 Ralle (+0,3) Thomas1900 (+0,3) 7 : 7
03.05.2023 johny1971 (-9,7) Thomas1900 (9,7) 0 : 8
28.04.2023 Wadenkneifer (-9,4) Thomas1900 (9,4) 0 : 6
24.04.2023 Thomas1900 (10,0) The Merciless (-10,0) 8 : 6